BẢO QUẢN TỰ NHIÊN_VINACETATE

Còn hàng

Liên hệ

+CÔNG DỤNG : Bảo quản, chống thiu, chống mốc, chống nhớt, kéo dài thời gian bảo quản, được BỘ Y TẾ khuyến cáo sử dụng trên TOÀN QUỐC. +HÀM LƯỢNG: 1-3 gram/ký sản phẩm +NGUYÊN LIÊU: Nhật Bản LIÊN HỆ: 0908.191.577-028.6688.2555 (Kim Anh)

+CÔNG DỤNG: Bảo quản, chống thiu, chống mốc, chống nhớt, kéo dài thời gian bảo quản, được BỘ Y TẾ khuyến cáo sử dụng trên TOÀN QUỐC.

+HÀM LƯỢNG: 1-3 gram/ký sản phẩm

+NGUYÊN LIÊU: Nhật Bản

LIÊN HỆ: 0908.191.577-028.6688.2555 (Kim Anh)

Sản phẩm liên quan