TẠO LIÊN KẾT GEBINDER

Còn hàng

Liên hệ

+CÔNG DỤNG : Tạo cấu trúc giữa thịt , mỡ , nước, và da ,hạn chế tách rời. +HÀM LƯỢNG: 3-5 gram/ký sản phẩm +NGUYÊN LIÊU: Canada LIÊN HỆ: 0168.9409.377_08.6688.2555 (Kim Anh)

+CÔNG DỤNG: Tạo cấu trúc giữa thịt , mỡ , nước, và da ,hạn chế tách rời.

+HÀM LƯỢNG: 3-5 gram/ký sản phẩm

+NGUYÊN LIÊU: Canada

LIÊN HỆ: 0168.9409.377_08.6688.2555 (Kim Anh)

Sản phẩm liên quan