PHỤ GIA NEM CHUA

Còn hàng

Liên hệ

* NEMTIPHOS: Giòn dai, tạo cấu trúc ổn định, hạn chế nấm mốc, hạn chế nhớt khi chua cho ( nem chua, nem nướng,…) *COLMEATS : Tạo màu đỏ, giữ ổn định màu đỏ tươi * MUỐI ĐỎ: Tạo màu đỏ, giữ ổn định màu đỏ tươi

*NEMTIPHOS:Giòn dai, tạo cấu trúc ổn định, hạn chế nấm mốc, hạn chế nhớt khi chua cho (nem chua, nem nướng,…)

*COLMEATS :Tạo màu đỏ, giữ ổn định màu đỏ tươi

*MUỐI ĐỎ:Tạo màu đỏ, giữ ổn định màu đỏ tươi

Sản phẩm liên quan