PHỤ GIA BÚN, MÌ, PHỞ, HỦ TIẾU

Còn hàng

Liên hệ

* NOODLEPHOS: Tạo dai, săn chắc, giữ nước, bong sợi, giảm mất màu cho (bún, hủ tiếu, mì sợi,…) *Bột Nở - VINABAKING: Tạo xốp, nở, dai, sáng bóng, làm mịn, ổn định màu, độ PH cho (chả lụa, hủ tiếu, mì sợi, bánh các loại,…) *BPQ - 01: Dùng làm trắng, chất ổn định, chống ôxi hóa, chất bảo quản, chất sử lý bột, chống dính bết, tạo khô bề mặt * VINACBP 500B: Bảo quản, chóng nấm móc, chóng chua, chống nhớt, kéo dài thời gian, tạo trắng.

*NOODLEPHOS:Tạo dai, săn chắc, giữ nước, bong sợi, giảm mất màu cho (bún, hủ tiếu, mì sợi,…)

*Bột Nở - VINABAKING:Tạo xốp, nở, dai, sáng bóng, làm mịn, ổn định màu, độ PH cho (chả lụa, hủ tiếu, mì sợi, bánh các loại,…)

*BPQ - 01:Dùng làm trắng, chất ổn định, chống ôxi hóa, chất bảo quản, chất sử lý bột, chống dính bết, tạo khô bề mặt

*VINACBP 500B:Bảo quản, chóng nấm móc, chóng chua, chống nhớt, kéo dài thời gian, tạo trắng.

 

Sản phẩm liên quan