BỘT BIẾN TÍNH

Còn hàng

Liên hệ

+CÔNG DỤNG : Giữ nước, tăng độ dai, tăng lợi nhuận, làm dầy,... +HÀM LƯỢNG: 20-60 gram/ký sản phẩm +NGUYÊN LIÊU: Thái Lan/ Hàn Quốc LIÊN HỆ: 0168.9409.377_08.6688.2555 (Kim Anh)

+CÔNG DỤNG: Giữ nước, tăng độ dai, tăng lợi nhuận, làm dầy,...

+HÀM LƯỢNG: 20-60 gram/ký sản phẩm

+NGUYÊN LIÊU: Thái Lan/ Hàn Quốc

LIÊN HỆ: 0168.9409.377_08.6688.2555 (Kim Anh)

Sản phẩm liên quan